Carl-Gunnar Åhlén

Svensk ljudarkeolog

E-böcker om tango

Det mesta om tango

Tillgängligt i november 2022

En ny elektronisk utgåva av mycket populär tangobok från 1984.

Innehåller nu 53 musikexempel (format mp3) och rad av nya bilder. Boken själv är i pdf eller epub fix format och skickas tillsammans med musikfilerna genom WeTransfer.

Tangon i Europa – en pyrrusseger?​

Min doktorsavhandling från 1987 om tangons bevärliga första steg in på den europeiska musikscenen

e-pub fix eller pdf format

nu som en e-bok

med alla de trettio analyserade musikexemplen i sin helhet.

E-boken med alla musikexempel (mp3 format) kostar 150 kr och kan beställas på mailadressen: evaahlen@gmail.com