om Carl-Gunnar Åhlén

Carl-gunnar åhléns HEMsida

 
 
 

Jag är född den 3 september 1938 på Allmänna BB i Stockholm. Min mamma placerade mig hos dräggen av svensk pianoundervisning och därför lärde mig bara spela hjälpligt. Själv kunde hon lira vad som helst utan noter ända tills hon fyllt 94. Förnuftiga pianolektioner fick jag först som 40-årspresent. Jag insåg då att om jag hade fått chansen tidigare är det möjligt att jag hade blivit pianist. Tackolov blev jag varken det eller tonsättare, men i gengörld har jag aldrig varit rädd för noter utan älskar att läsa okända partitur. 

Min nyckel in i musiklivet var två tävlingar, först i radio och sedan Musikfrågan med Sten Broman i TV. I maj 1965 började jag recensera musik och i många år även teater i Svenska Dagbladet  i december 2010 avslutade jag samarbetet.  Under mellantiden var jag ordförande för Ljudtekniska sällskapet 1967-74, sekreterare vid ISCM:s svenska sektion 1970-75, doktorerade i musikvetenskap vid Göteborgs universitet 1987 och var statens representant i Kungl. Musikhögskolans styrelse 1998-2003. Blev ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien 2002.

  Carl-Gunnar Åhlén

  1. filosofie doktor och musikvetare, studier vid Uppsala universitet

  2.   verksam som journalist på Svenska Dagbladet  1965 - 2010

  3.   ledamot av Kungliga musikaliska Akademin

  4.   disputerade på avhandlingen »Tangon i Europa - en pyrrusseger?« 1987, Göteborg universitet

  5.   leder skivantologin på CAPRICE - "Collectors classics" sedan 1991

  6.   ordförande för Ljudtekniska sällskapet 1967-1974

  7.   sekreterare för svenska sektionen av ISCM 1970-1975