Carl-Gunnar Åhlén

Svensk ljudarkeolog

E-böcker om tango

Äntligen föreligger mina båda tangoböcker — »Det mesta om tango«, 1984 och »Tangon i Europa, en pyrrussseger«, 1987 — av vilka särskilt den äldsta varit efterfrågad i många år. Det handlar emellertid inte om nya upplagor utan om nedladdningsbara filer, tack vare den lyckliga omständigheten att min hustru Eva övervakat en digitalisering och sedan formgivit textfilerna, förbättrat deras läsvänlighet och till på köpet försett den äldsta boken med egna originella illustrationer.

De båda tangoböckerna var frukter av två Argentinaresor, av vilka den första, hösten 1982, verkligen blev mitt livs stora äventyr. I samförstånd med min arbetsgivare, Svenska Dagbladet, hade jag fått tillåtelse att få resa till en utfryst f.d. militärdiktatur, som nu stod på tröskeln till demokrati och studera hur den argentinska tangon hade överlevt traumat under juntan. Huvuduppgiften var emellertid att söka lyfta på det svenska täcket av okunskap om det vardagliga begreppet »tango« med fokus på tangon som musikgenre och inte som allmän dans, vilket ju inte är min specialitet.

Efter hemkomsten redovisade jag erfarenheterna i en artikelserie, »Tangon på gång igen«. Såsom musikkritiker med en folkbildarsjäl var det viktigt för mig att också låta läsekretsen bekanta sig med pärlorna i den argentinska tangokistan. Alltså inte bara själva kompositionerna utan de främsta tangosångarna och de främsta tangoorkestrarna. 

Före internet var man ju tvungen att insamla historiska tangoinspelningar på plats i Buenos Aires och Montevideo. Där fick jag hjälp att välja ut 45 grammofonklassiker och kopiera och fördelade dem på två timslånga kassetter som styrde mitt arbete på boken »Det mesta om tango«. Till sist lades min kommentarer till musikexemplen i en särskild bilaga, som färgades blå i den argentinska flaggans färg. På bokpärmens rygg hängdes text-delen vis-á-vis de båda kassetterna i deras hållare av skumplast. 

Svenska Dagbladets förlag slog verkligen på trumman för boken genom att kombinera releasepartyt med förlagets tvåårsfest i husrestaurangen Marginalen den 26 november 1984. Som höjdpunkt lät man på mitt förslag t.o.m. hämta den argentinske bandoneónisten Juan José Mosalini och hans trio från Paris! 

Trots markadens högt uppskruvade förväntningar och översvallade recensioner blev boken en flop. Så snart bokens skyddande plastförpackning hade brutits och boken lagts ut bland nyheterna i affären, dröjde det inte länge innan de nakna och stöldbegärliga kassetterna var borta. Därmed fick tangoboken så dåligt rykte att handlarna inte vågade  beställa fler exemplar. Inte heller trycktes någon ny upplaga med klokare inplastning

Den andra argentinaresan genomfördes sommaren 1984 i sällskap med koreografen Ulf Gadd (1943-2008) och hans scenograf Sveneric Goude, båda från Stora teatern i Göteborg. Deras tangointresse hade våren 1983 tänts av min artikelserie i SvD och Gadd hade t.o.m. lyckats ordna finansiärer till vår gemesamma resa och vistelse. Resultatet: baletten »Tango Buenos Aires 1907« premiärdansades den 9 november 1985,  och blev en succé som förlängdes med flera lyckade turnéer.   

För min del passade jag på att samla material till min andra tangobok, som gavs ut av Proprius förlag, »Tangon i Europa, en pyrrussseger«, och blev världens första doktorsavhandling om tango. Denna gång hade jag granskat genrens svårigheter att breda ut sig i Europa, bl.a. hos de bohuslänska stenhuggarna, samt analyserat trettio inspelningar av tre allmänt spridda argentinska tangos i in- respektive utländska inspelningar.

Vis av fadäsen med förpackningen beslöt jag att samla underlaget för analyserna på en 33-varvs-Ep-skiva, som förvarades oåtkomlig bakom två stadiga pärmar. Tyvärr lyckades jag bara klämma in en tredjedel av musiken på skivan.

Efter att den 7 mars 1987 ha försvarat doktorsavhandlingen i musikvetenskapliga institutionen vid universitet i Göteborg fann jag mig att i det dåtida Kultur-Sveriges ögon vara uphöjd till något av en tango-apostel eller tango-missionär. För min del var jag nöjd med att såväl gamla som nya svenskar i alla åldrar hade välkomnat mina böcker som i denna virtuella nyupplaga har utökats med nyskrivna förord samt utökade och ljudtekniskt förbättrade musikbilagor. 

Böckerna för nedladning är i pdf medan musikfilerna finns i mp3 format. Text- och musikfiler skickas genom tjänsten WeTransfer (gratis tjänst).

Det mesta om tango

 »Det mesta om tango« har sju nya musikinslag tillkommit, alla med bäring på bokens sista sex kapitel, d.v.s. berättelsen om tangon i USA, Japan och Europa med närstudier på Albanien, Finland, Norge och Sverige. Innehåller nu 53 musikexempel och flera nya foton. 

Tangon i Europa – en pyrrusseger?

Min doktorsavhandling från 1987 om tangons bevärliga första steg in på den europeiska musikscenen. E-utgåvan innehåller alla de trettio analyserade mp3 musikexemplen, nu utan förkortningar som ursprungligen på lp-skivan, som låg i original boken.

Pris för en bok med musikfiler är 150 kr, båda böcker 250 kr.

För att beställa boken eller böckerna skicka ett mail till evaahlen@gmail.com.