Carl-Gunnar Åhlén

Svensk ljudarkeolog

Collector’s Classics


Friedrich Mehler: Petrus de Dacia

Ruinspelet och dess förstadier

Collector’s Classics vol 18 CAP21933 – 2021, 3CD & 60-sid. bok

https://musikverket.se/capricerecords/artikel/petrus-de-dacia-collectors-classics-vol-18/

Petrus de Dacia gavs den 10 augusti 1990 för sista gången i S:t Nikolai romantiska kyrkoruin i Visby. Det var ett verk som för tusentals besökare från hela världen under mer än femtio års tid svarade för den gotländska sommarsemesters musikdramatiska höjdpunkt under varumärket Ruinspelet.  Trots att tonsättaren, dirigenten och regissören Friedrich Mehler på konfessionella grunder undvek genrebeteckningen opera på sin obestridligen konstnärliga livsprojekt bör den nu, efter 753 föreställningar och trettio år efter upphovsmannen död, få vara den mest spelade svenska operan. Den hörs här i den äldsta (från 1952/3) och den yngsta (1975) bevarade liveinspelningen, båda under tonsättarens ledning.

Operans motiga väg till Storan — Göteborgs Lyriska Teater 100 år

Collector’s Classics vol 17 CAP219312020, 3 CD & 88-sid. bok

https://musikverket.se/capricerecords/artikel/operans-motiga-vag-till-storan-goteborgs-lyriska-teater-100-ar/?lang=en

Under Göteborgsoperans gångna kvartssekel har operagenren nästan kommit att anses som omistlig för göteborgarna. Att detta inte inte alltid har varit fallet vill denna dokumentation av dess föregångare, den i september 2020 hundraårsfyllande AB Göteborgs Lyriska teater, påminna om liksom även om dess äldsta historia som gästspelscen under mer än sex decenniers tid. Ett femtiotal en gång stora men i dag glömda scenartister, som var födda mellan 1860-1924 och som alla har stått på Stora Teaterns scen, visar oss i grammofoninspelningar och i Sveriges Radios liveglimtar hur man kramar ur essensen ur en svensk text och får den att bära över rampen utan stöd av mikrofoner.


Wilhelm Stenhammars arvedel

Collector’s Classics vol 16  CAP 220694 CD + 32-sidig bok 2019

https://musikverket.se/capricerecords/artikel/the-heritage-of-wilhelm-stenhammar/?lang=en

Traditionsbevararen Tor Mann & Kungliga filharmoniska orkestern i Stockholm

Repeterar andra symfonin (1959) — Dirigerar Serenad F-dur för stor orkester op 31 (1938) — Dirigerar Symfoni nr 1 F-dur (1949) — Dirigerar Symfoni nr 2 g-moll op 34 (1941) — Mellanspel ur kantaten Sången op 44 (1943)

Traditionsbevararen Sixten Eckerberg & Göteborgs symfoniorkester

  • Första grammofoninspelningarna på 78-varvsskivor. Skivmärke: Radiotjänst
  • Pianokonsert nr 2 d-moll op 23 — Solist: Hans Leygraf (1945) 
  • Elegi ur scenmusiken till Lodolezzo sjunger (1948)
  • Symfoni nr 2 g-moll op 34 (1947)

Om vi betraktar dessa fyra CD-skivor som de sista länkarna till Wilhelm Stenhammars verksamhet som dirigent, så representerar de två olika aspekter på klingande lokalhistoria.Medan Sixten Eckerbergs skivinspelningar med Göteborgs symfoniorkester för oss är en sentida påminnelse om mästarens arbete med orkestern ett kvarts sekel efter att han lämnat den, representerar inspelningarna med Tor Mann ett personligt ansvarstagande för en privat Stenhammar-tradition som med honom flyttade till Stockholm och med radions hjälp spreds över hela landet. Förhoppningsvis ska dessa inspelningar blåsa nytt liv i traditionerna. 


Under tonsättaren taktpinne

Collector’s Classics vol 15  CAP 21920, 2019

 https://musikverket.se/capricerecords/artikel/under-tonsattarens-taktpinne-svenska-tonsattare-dirigerar-egna-verk-fst-100-ar/

Kurt Atterberg (samtliga 78-varvskivor) — Lars-Erik Larsson (stålbandsinspelningar mm.) — Ingvar Lidholm (privata bandinspelningar mm.)

I volymens 66-sidiga textbilaga redogör Carl-Gunnar Åhlén med stöd av Kurt Atterbergs berättelse i FST:s 25-årsskrift (1943) för omständigheterna kring föreningens grundade. Att det 1918 alls blev en förening berodde på att Atterberg var ingenjör vid patentverket! För hans speciella yrkesliv, sociala uppgång och fall redogörs ingående i texthäftet och varför han i likhet med kollegerna Lars-Erik Larsson och Ingvar Lidholm har utvalts att dirigera egna verk på var sin CD-skiva i albumet. Atterberg påstod nämligen att en tonsättare var att föredra som interpret framför en yrkesdirigent. Alla dessa tre tonsättare var följakligen enrollerade i FST:s första skivprojekt 1948, också på Atterbergs initiativ. Själv representeras han av alla sina kommersiella 78-varvsinspelnigar, bl.a. den sjätte symfonin med Berlins filharmoniker.

I oktober 1938, framförde Radiotjänsts då 30-årige kapellmästare och huskomponist Lars-Erik Larsson den poetiska sviten Dagens stunder, som här får inleda hans CD-skiva. Succén var exempellös vilket ledde till att han snart lyfte ut fyra av programmets  sju musikinslag och skapade klassikern Pastoralsvit op 19.

Ingvar Lidholm representerar den svenska radions lyckligaste tid på 1950-talet, då mediet tack vare samspelet mellan den regionala och den nationella kulturpolitiken var starkare än någonsin.

Förutom FST:s skapelseberättelse söker kommentarerna i skivhäftet synliggöra ett stycke föga känd svensk kulturhistoria med fokus på de tre utvalda tonsättarnas respektive verksamheter som dirigenter.


Musikfynd i P.-B:s lönnlåda – Wilhelm Peterson-Berger

Collector’s Classics vol 14  CAP 21910 https://musikverket.se/capricerecords/artikel/musikfynd-i-p-bs-lonnlada/

När Wilhelm Peterson-Bergers lönnlåda öppnades i samband med hans 150-årsdag 2017 hittades såväl okända som totalt bortglömda inspelningar med honom själv som berättare, pianist och dirigent samt inte mindre än två kompletta akter av Arnljot i samtida inspelningar från Kungliga Operan plus gamla schellackskivor med hans favoritsångare. 

På en av de tre CD-skivor som ingår i fjortonde volymen av Collector’s Classics finns allt som bevarats av Peterson-Bergers röst, pianospel och dirigering tillsammans med skivinspelningar av hans sånger med ett par av hans favoritsångare. På volymens båda övriga CD-skivor redovisas originalversionen av första och andra akterna av Arnljot i liveinspelningar från 1942, alltså medan tonsättaren ännu levde samt två exempel på skådespelerskan Maria Schildknechts deklamationer av läsdramat Arnljot. 

Var Wilhelm Peterson-Berger verkligen sin tids sämsta dirigent? Ja, kanske när hans fiender satt i orkestern och konserten recenserades av fientliga kolleger. Den fjortonde volymen i serien Collector’s Classics låter skivköparna ompröva historiens dom över honom tack vare en förvånansvärt fräsch privatinspelning från hans repetitioner 1936 med musikhögskolans kör och orkester i operakantaten.


Charles Barkel — violingeni & maskrosbarn

Collector’s Classics vol 13  CAP21705, 2010 4 CD + DVD + 155-sid.bok https://musikverket.se/capricerecords/artikel/charles-barkel/

Charles Barkel ansågs under sin glanstid som något av svensk Jascha Heifetz eller Fritz Kreisler. På fyra CD-skivor dokumenteras Barkel som solist i småstycken, sonater och konserter och som kammarmusiker.

Carl-Gunnar Åhléns berättelse om Barkels privatliv och konserter bygger på intervjuer av kolleger, elever och närstående, gjorda under loppet av mer än tjugo år.  I synnerhet  sonen Arne, hustrun Märta och sonen Staffan Barkel samt vidare Brita Bengtsson, Sven-Erik Bäck, Sven Karpe, Soldan Ridderstad, Kjell Söderkvist,  Harald Thedéen, Dagmar och Måns Westfelt.


Svenska tangenter

Collector’s Classics vol 12  CAP 21681, 2010 4 CD + DVD + 216-sidig bok
https://musikverket.se/capricerecords/artikel/svenska-tangenter/

Kan man verkligen spela piano om handloven hålls fixerad i ett mentalt skruvstäd och enbart armleden och fingerleden närmast handen får röras? 
Det ansåg i alla fall Edvard Passy 1856 i sin handbok för pianolärare. En av hans bästa elever spelade våren 1890 in en fonografcylinder, som redan samtiden stoppade i sin svarta sopsäck. Så vi får aldrig veta hur Passys metod fungerade i verkligheten.  Ett land med så många pianofabriker som Sverige borde också ha fostrat många pianister. Tyvärr har största delen av det pianospelande svenska 1800-talet och halva dess 1900-tal också stoppats i samma sopsäck.

Oftast återstår bara smulor av inspelningarna med de 63 svenska och i Sverige verksamma pianister som ingår i den första svenska pianistantologin någonsin. Så långt tekniken medger har fragmenten från cylindrar, lackskivor, gelatinskivor, stålband och pianorullar restaurerats så att de blivit njutbara. Bland pianister vi nu kan avlyssna i mer eller mindre välklingande upptagningar märks dåtida legendariska storheter som Wilhelm Stenhammar, Emil Sjögren, Wilhelm Peterson-Berger, Natanael Broman och Gunnar de Frumerie liksom senare tiders Sven Brandel, Stina Sundell, Wiatcheslaw Witkowski, Stig Ribbing och Tor Ahlberg.

Urvalet kommenteras ingående i en medföljande 216-sidig bok som speglar de svenska pianotraditioner, ibland i form av »pianistiska stamtavlor«, som fostrat så många namnkunniga musiker. Till antologin hör en dokumentation av alla kända kommersiella skivor, radioinspelningar och privata samlingar samt en bonus-DVD med de tolv radioprogram 1993-94 i vilka Hans Leygraf berättar om sin undervisning för Jan Lennart Höglund.


OD ANTIQUA

Collector’s Classics vol 11  CAP 21710, 2005 4 CD& 138-sid.bok https://musikverket.se/capricerecords/artikel/od-antiqua/

ORPHEI DRÄNGAR
Samtliga inspelningar — såväl kommersiella skivor som radioupptagningar — med dirigenterna Ingvar Eggert Hedenblad, Hugo Alfvén och Carl Godin. I den medföljande 138-sidiga boken finns sångtexter, OD:s turnéer, verkkommentarer och en essä om studentsångens uppkomst.

På tre av de fyra CD-skivorna presenteras i kronologisk ordning samtliga inspelningar – kommersiella skivor såväl radioupptagningar – med Orphei Drängar under Ivar Eggert Hedenblads (1851-1909), Hugo Alfvéns ( 1872-1960) och Carl Godins ( 1909-1982) respektive ledarskap. Den fjärde cd:n innehåller roande och lärorika repetitionsglimtar med Hugo Alfvén. Tack vare Hjalmar Stolpes bevarade fonografcylindrar från 1900 får lyssnaren en fascinerande glimt av studentsången på Oscar Arpis och Jacob Axel Josephsons 1860-tal, då grundaren Johann Christian Friedrich Haeffner ännu var ett levande minne.


Blomdahl dirigerar Blomdahl

Collector’s Classics vol 10 CAP21697, 2003, 1 CD & 109-sid.bok https://musikverket.se/capricerecords/artikel/blomdahl-dirigerar-blomdahl/

I sin musik lyckades Karl-Birger Blomdahl (1916 – 1968) förena det exklusiva med det folkkära. Och som debattglad talesman för avantgardet ock nyckelperson på höga musikposter kan hans inflytande på sin samtid jämföras med en kulturminister utan portfölj. 
Egentligen var det dirigent och inte tonsättare han hade velat bli. Den svenska krigsberedskapen med sammanlagt två års värnplikt tvingade honom att byta inriktning. Skivan innehåller hans sista konsert med honom som dirigent – den 18 november 1962 i Stockholms Konserthus med Sveriges Radios symfoniorkester.


Svenska tungor/ Eric Ericson

Collector’s Classics vol 9  CAP 21630, 2002, 5 CD & 299-sid.bok https://musikverket.se/capricerecords/artikel/svenska-tungor/

En svensk körantologi 1900–1950
BONUS CD – Eric Ericson´s Kammarkörs rötter

Boken innehåller förteckningar över alla kända grammofon-, radio- och filminspelningar av svenskspråkiga körer och sångensembler, gjorda före den 31 december 1950. I boxen ingår 126 historiska exempel ur nämnda samling i kronologisk ordning. Dessutom sångtexter och biografiska uppgifter. 

Bonusskivan  beskriver  bakgrunden till Eric Ericson´s Kammarkör med inspelningar ur hans privata ljudarkiv (lyssna på Palestrina exempel), och beskriver hans förebilder (lyssna Conversi) och körens tidigaste historia.


Father David and his Bach

Collector’s Classics vol 8  CAP 22005, 2000, 2 CD & 56-sid.bok https://musikverket.se/capricerecords/artikel/fader-david-och-hans-bach/

J S BACH: ST MATHEWS PASSIONS
THE ENGELBREKT-VERSION, Easter 1956 – CONDUCTOR: DAVID ÅHLÉN

På uppdrag av ärkebiskop Nathan Söderblom skapade Engelbrektskyrkans kantor DAVID ÅHLÉN (1995-1969) en ny Bach-tradition genom att varje påsk mellan 1923 och 1956 dirigera en svensk översättning av Matteus-passionen. Sista året gjorde Sveriges Radio en inspelning av genrepet som utgavs som bidrag till Bach-året 2000.


Henri Marteau — elever/kolleger

Collector’s Classics vol 7  CAP 21620, 1999 4 CD & 196-sid.bok https://musikverket.se/capricerecords/artikel/henri-marteau/

Den sjunde volymen i Collectors Classics är den första CD-antologin över äldre svenska violinister. 

Den 16 april 1920 gav det svenska kungahuset den franske violinisten Henri Marteau svensk diplomatpass som tack för hans insatser för svensk musik. Redan 1909 hade han tagit initiativet till Franz Berwald-stiftelsen och ofta spelat dennes violinkonsert men även framfört Tor Aulins tredje violinkonsert ett par hundra gånger. Aktionen räddade förmodligen familjens liv, ty ingen tysk bonde hade vågat sälja mat till en fransk officer, alltså en fiende till Tyskland.

Under fyrtio år, 1894-1934, skulle han enbart i Sverige hålla 540 konserter, varav 200 med Wilhelm Stenhammar vid pianot. Volymen innehåller hans samtliga inspelningar, bl.a. hela Bachs E-durpartita, samt ett urval med hans elever. Från Genève-perioden: Fritz Ahlberg och Axel Runnquist, från Berlin-perioden: Carl von Garaguly, Gerhard Lundquist, Göran Olsson-Föllinger och Ebba Nissen-Johansson, från undervisningen i Lichtenberg och Prag: Sten Broman och från Leipzig-tiden: Otto Kyndel. På boxen sista CD finns exempel på ytterligare 26 svenska violinister, födda mellan 1860 och 1913. Boken innehåller förutom en essay över Marteaus liv och verksamhet en komplett förteckning över alla hans svenska konserter.


John Forsell – den siste sångarfursten

Collector’s Classics vol 6 CAP21586, 1998, 4 CD & 183-sid.bok https://musikverket.se/capricerecords/artikel/john-forsell/

På albumets fyra CD skivor finns romanser och operaarior från 1903-1913, 1916 och 1920-1922 samt en komplett inspelning av Mozarts Figaros bröllop från Göteborg stadsteater den 9 maj 1937 med John Forsell (1868-1941) som greve Almaviva. 
I boken tecknas bilden av operasångaren Forsell samt listan över alla hans  inspelningar, vidare hans privata anteckningar från provsjungningarna i Operahuset och hovkapellmästare Herbert Sandbergs minnen av Forsell.


de Frumerie spelar de Frumerie

Collector’s Classics vol 5  CAP 21535, 1997, 2 CD & 83-sid.bok https://musikverket.se/capricerecords/artikel/gunnar-de-frumerie-2/

Gunnar de Frumerie (1908-1987)

Gunnar de Frumerie tillhörde den svenska pianisteliten. Som tonsättare av högt älskade sånger och lyriska pianostycken var han en av de sista romantikerna.  I denna volym finns alla bevarade inspelningar som interpret av egna verk och en bok innehållande bl a den första kompletta verkförteckningen.

CD 1 Kammarmusikern (Chaconne, andra pianosonaten, andra pianotrion, första pianokvartetten, exempel ur  Akvareller för piano, co satser ur en tidig pianosvit, första och andra pianosviterna samt första cellosonaten.)

CD 2 Ackompanjatören (Sånger ur op. 34, 38 och 55 samt första, andra och tredje delen av Aftonland till dikter av Pär Lagerkvist)

CD 3 Pianosolisten (Variationer och fuga op. 11, Symfonisk ballad op. 31 och dubbelkonserten op. 48)


Berwald x 2 — Tor Mann & Sten Broman

Collector’s Classics vol 4 CAP22032, 1993, 2 CD  & 96-sid.bok https://musikverket.se/capricerecords/artikel/berwald-x-2/

Uppförandepraxis om Franz Berwalds orkesterverk är föga känd trots deras betydelse. I text och ton dokumenteras omsorgsfullt två glömda traditionslinjer, den ena från tonsättaren via eleven och hovkapellmästaren Conrad Nordqvist, den andra från Berwaldstiftelsens grundare, Henri Marteau och Tor Aulin. 
En ouvertyr samt två symfonier presenteras i tolkningar, dels av Nordqvist-eleven Tor Mann (1894-1974) och dels av Sten Broman (1902-1983), som var elev till Marteau och Zemlinsky i Prag.


Drottningholm Slottsteater 1922-1992

Collector’s Classics vol 3 CAP21512, 1993, 1 CD & 158-sid.bok https://musikverket.se/capricerecords/artikel/drottningholms-slottsteater-vol-3/

Drottningholms unika Slottsteater från 1766 presenteras här i en CD box med material hämtat från arton minnesvärda föreställningar från 1934 och framåt med många av teaterns stora namn. Man hör utdrag av verk av Händel, Gluck, Paisiello, Mozart, Donizetti, Haydn, Scarlatti, Purcell, Cimarosa, Rossini, Monteverdi och  Cavalli. I den medföljande boken finns uppgifter om samtliga föreställningar och medverkande mellan 1922 och 1992.


Rosenberg spelar Rosenberg

Collector’s Classics vol 2,  CAP 21510, 1991, 3 CD & 109-sid.bok  https://musikverket.se/capricerecords/artikel/hilding-rosenberg-1892-1985/

Hilding Rosenberg (1892-1985)
En ofta bortglömd sida av Rosenbergs mångsidiga musikaliska verksamhet är som uttolkare av egna och andras verk, som dirigent och pianist. I albumet presenterar symfonier nr 3 och 5 komplett samt avsnitt ur uruppförandet av Johannes uppenbarelse = symfoni nr 4 med Anders de Wahl. Två oratorier samt violinkonsert nr 1, Symphonia concertante  och Danssviten ur Orfeus i sta´n. Vidare två oratorier, violinkonsert nr 1, Symphonia concertante samt danssviten ur baletten Orfeus i sta’n. Inspelningarna är huvudsakligen hämtade ur Sveriges Radios programarkiv medan danssviten och oratoristen Den heliga natten är överförda från modermatriserna till publicerade 89-varvsinspelningar. 
En separat bok innehåller en essä om Rosenbergs verksamhet som dirigent samt en uppdaterad verkförteckning inkl. diskografi.
I: Musikanten — II: Deklamatorier — III: Oratorier


Äldre  svenska stråkkvartetter

Collector’s Classics vol 1 CAP21506 https://musikverket.se/capricerecords/artikel/aldre-svenska-strakkvartetter-1/

Fem CD med  legendariska svenska stråkkvartetter som Barkel-, Garaguly-, Kyndel-, Ivan Ericsson- och Grünfarbkvartetterna. Som komplettering till de separata texhäfterna till varje CD medföljer en omfattande bok med dokumentation av stråkkvartettens svenska historia samt ett register över alla i Sverige kända stråkkvartetter före 1951 samt utförliga fakta om utländska gästspel t o m 1950.

CD 1 Barkelkvartetten & Stockholmskvartetten 1935-1951
CD 2 Garagulykvartetten 1944
CD 3 Kyndelkvartetten  1943-1956
CD 4  Ivan Ericssonkvartetten & Grünfarbkvartetten 1948-1964
CD 5 Stråkkvartetter utanför Stockholm: Skåne-,Helsingborg-,Göteborg-, Sven Kjellström- och andra kvartetter 1928-1956