Carl-Gunnar Åhlén

Svensk ljudarkeolog

Böcker

Moses Pergament​

KMA:s skriftserie nr 139 i Svenska tonsättare, Vilnius 2016 Gidlunds förlag, 2016 ISBN 978-91-7844-942-2

http://www.gidlunds.se/enbok.php?isbn=978-91-7844-942-2

Den som överlever inte bara sin egen generation utan även de nästföljande brukar kallas klassiker. I så fall måste Moses Pergament (1893-1977) anses som klassiker eftersom han fortfarande engagerar människor så långt efter sin död. Med utgångspunkt i den berömda örfil som han tilldelade DN-kritikern Wilhelm Peterson-Berger har nyligen en historiker fyllt till ännu en lucka i den svenska antisemit-forkningen. Och nu har en av Pergaments efterträdare på SvD, Carl-Gunnar Åhlén, skrivit den första tonsättarbiografin om honom. Med hjälp av både kända och okända källor samt egna musikanalyser har han försökt rekonstruera Pergaments livspussel. Bland annat har Åhlén kartlagt skapelsehistorien bakom Pergaments mest kända verk, Den judiska sången, och gjort djupdykningar i hans sista kraftprov, den ännu inte framförda operan Abraham´s Erwachsen som han komponerade till text av nobelspristagaren Nelly Sachs.


Sjutton Beethoven-variationer

ATLANTIS, 2011 — ISBN 9789173534567

http://www.atlantisbok.se/7604.Bok-Sjutton_Beethoven_variationer

I denna festskrift till Åke Holmqvist står Ludwig van Beethoven i centrum. Jan Ling, Folke Abenius, Hans Pålsson och många fler berättar här om Beethovenbyster, Heiligenstadttestamentet, Beethovens skissböcker och okända taktstreck i Beethovens symfonier. 

Essäerna visar att Beethoven fortfarande är ett levande begrepp bland svenska musikforskare och musiker, att kraften i hans musik fortfarande berör och att hans arv inspirerar till många olika perspektiv och reflexioner.

Åke Holmqvist har bland annat varit chef för Stockholms konserthus och Kgl. filharmoniska orkestern, ordförande i Kgl. Musikhögskolans styrelse samt ständig sekreterare vid Kgl. Musikaliska Akademien

Redaktör för boken är Carl-Gunnar Åhlén, även »Samtal med Arnold Östman« – sidor 247-259

Patos och tradition – En bok om och med dirigenten Tor Mann

Lennart Hedwall & Carl-Gunnar Åhlén

ATLANTIS, 2011, inkl. 2CD-skivor

http://www.atlantisbok.se/7680.Bok-Patos_och_tradition

Vem var Tor Mann? Det visste alla göteborgare på 1920 och 30-talet! Det visste alla radiolyssnare på 1940- och 50-talet! Och det visste alla musiker som försökte lära sig konsten att leda och inspirera en symfoniorkester med honom som förebild.

Radioinspelningen ligger till grung för Lennart Hedwall och Carl-Gunnar Åhléns kartläggning av Tor Mann händelserika liv i den första CD-illustrerade svenska dirigentbiografin med tolkningar, som förmedlar unika traditioner.

Till boken medföljer två CD-skivor där Tor Mann dirigerar. Den första innehåller Wilhelm Stenhammars serenad op 31 i en aldrig utgiven grammofoninspelning från 1938 samt Ture Rangströms första symfoni från en LP-inspelning 1951. På den andra CD-skivan finns symfonierna 1 och 2 av Sibelius inspelade för den tyska skivmarknaden 1942/43. I samtliga medverkar kungliga filharmoniska orkestern i Stockholm med undantag för tre korta avsnitt ur Beethovens pastoralsymfonin från en konsert med Göteborgs symfoniorkester den 3 mars 1938, som också finns på första skivan.

Armas Järnefelt, kompositör och kapellmästare i Finland och Sverige

Atlantis, ISBN 9789173537162 http://www.atlantisbok.se/7901.Bok-

Kompositören och dirigenten Armas Järnefelt (1869-1958) blev känd som medborgare i två länder. Hans växte upp i Finland under det sena 1800-talet men han kom att göra en lång karriär i Stockholm som hovkapellmästare på Kungliga Operan. 

I denna volym tecknas en helhetsbild av höjdpunkterna och konflikterna i Armas Järnefelts liv, av hans lysande dirigentbana och mångsidiga tonsättarproduktion. Boken låter oss följa den begåvade musikerns öden alltifrån barndomen i det Järnefeltska kulturhemmet till studierna i Berlin och Paris samt till kapellmästaråren i Stockholm och Helsingfors. Vid sidan av dirigerandet komponerade Järnefelt dessutom flitigt.

Se avsnitten »Verksamhet i Sverige«, sid 83-159 och »Klingande dokument« med Antero Kartunen sid 268-281.

En finsk version av boken om  Armas Järnefelt innehåller texter från Hannu Salmi, Carl-Gunnar Åhlén, Juhani Koivisto, Antero Karttunen, Kimmo Korhonnen och Heikki Saari. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Helsinki, 2009

Jón Leifs  – Kompositör i motvind

ATLANTIS, 2002, inkl.CD-skiva

http://www.atlantisbok.se/6652.Bok-Jón_Leifs

I konsten förekommer inga jungfrufödslar, sägs det. Men islänningen Jón Leifs ( 1899-1968) var så nära en undantag man kan komma, eftersom han tvingades att bygga upp den isländska musiklivet från grunden för att hans landsmän skulle kunna försörja sig som tonsättare. Tyvärr levde han inte tillräckligt länge för att de isländska musikerna skulle hinna växa ikapp de höga anspråk han ställde för att skapa en isländsk identitet i musiken. Numera vet många att Jón Leifs hör till 1900-talets märkligaste personligheter. Men först sedan hans brevsamling blivit offentlig kunde Carl-Gunnar Åhlén skriva den första biografin över musikhistoriens kanske tappraste tonsättaröde.Den  medföljande  CD-skivan innehåller exempel på danska bronsålderslurar, tvísöngur och rímurvisor, två versioner av rímnadanslög op 11, dels instrumental från den första kommersiella skivan 1931, dels vokal med Reykjavíks manskör 1953, en sats ur Islandskantaten från Dresden 1937, sång av Gu∂munda Eliasdóttir och Sigur∂ur Skagfield, Jón Leifs som dirigent 1950, pianospel av Rögnavaldur Sígurjónsson 1963 och Annie Leifs 1965, sex exempel ur Leifs fonografinspelningar 1926 och 1928 samt hans sista uppläsning i radio tre månader före hans död.

Boken var först publicerad på Island 1999 — “Jón Leifs – tónskáld í mótbyr”
(Mál og menning, Reykjavík)

Det mesta om Tango

Svenska Dagbladet Förlag, 1984

Med boken följer två ljudkassetter med berömda tangoinspelninhgar från 1911 till 1973, den ena med instrumental tango, den andra med vokal. Bokens blåa sektion innehåller kommentarer till de sammanlagt 45 inspelningarna samt texter i original respektive svensk översättning. Upphovsmännen presenteras särskilt i den omfattande biografiska sektionen. 

Tangon i Europa – en pyrrusseger?

Göteborgs Universität på Proprius Förlag, Stockholm 1987

Studie kring mottagandet av tangon i Europa och genrens musikaliska omställningsprocess. På en medföljande 17 cms LP-skiva finns trettio exempel som illustrerar omvandlingen av tre klassiska tangos — El Choclo, Adiós, muchachos och Uno — i europeiska och argentinska tangoinspelningar från 1913 till 1983.


Andra texter (se också i delen Essäer & kommentarer):

  • »Musik för iduneser. En katalogaria« i IDUN 150 år, sid 135-56, Jönköping
  • »Musikens hårda villkor i Sveriges Radios arkiv« i Arkiven sjunger — årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2011, sid 256-26
  • Carl Nielsen enligt Tor Mann i Frispel, festskrift till Olle Edström, sid 140-61, Göteborg 2005
  • Verkförteckning, diskografi« och »Interpreten Dag Wirén« i Dag Wirén, en vägvisare, Södertälje 2005