Carl-Gunnar Åhlén

Svensk ljudarkeolog

BBB = Before Big Bang

Före det första Big Bang fanns bara mörk materia. Det var innan den skapande princip, som religionerna har givit många namn,  valde ut delar av denna mörka materia att varda »massa« och från och med då lyda under tyngdlagen. 

För att denna tillskapade massa inte skulle lösas upp och återgå till mörk materia åstadkom denna skapande princip något som kan uppfattas som gudomligt nämligen en ny och oförstörbar kraft som här kallas minneskraften och som inte ska förväxlas med vår vacklande förmåga att komma ihåg. 

Om vatten till exempel skall förbli vatten måste de båda väteatomerna bevara sin eviga vänskap med syreatomen. Alla skapelser från atomer till himlakroppar hålls ihop av denna minneskraft men var och en har sitt  eget livsöde och sin egen ålder. Miljontals solvarsår för en bergart, bara några sekunder för ett virus, som ibland kan uppträda som kristall, ibland vara

en överlevnadsvirtuos som tagit lärdom av sina misstag. Språnget från den oorganiska tillvaron till den organiska kan vara kortare än man vanligen tror. Kanske ett bevis på att livet i alla dess former egentligen inte är så ovanligt på lämpliga planeter.

Alla minnets skapelser på alla universums planeter har sina individuella livstider. Eftersom vårt universum befinner sig i expansion visar detta faktum att det fortfarande befinner sig i tonåren räknat på miljarder solvarvsår. Ungefär som en tonåring erövrar världen.

Ålderstecknen visar sig när alla solar brunnit ut, kollapsat och lagts i sopsäckar som vi kallar svarta hål, där det inre trycket är så stort att det krossar det tidigare bara i atomexplosioner förstörbara minnet och förvandlar allt till mörk materia. 

Men den mörka massan lyder fortfarande under tyngdlagen. När samtliga himlakroppar och galaxer ligger i sina respektive sopsäckar eller svarta hål dras dessa ofattbart tunga himlakroppar av tyngdkraften emot varandra vilket innebär att universum börjar krympa på samma sätt som världen krymper för alla äldre människor. Efter hundra eller fler miljarder solvarvsår har alla svarta hål dragits samman till en gemensam punkt = nästa Big Bang.

Kan det vara så enkelt? Nja, men denna lekmannafundering är i alla fall en förklaring i väntan på någon bättre och mer vetenskapsbaserad hypotes.

© C-G Å 2022